Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Voor een optimale dienstverlening heeft Fysio Dynamic Zutphen onderstaande voorwaarden opgesteld. Alle patiënt en van Fysio Dynamic Zutphen verklaren zich automatisch akkoord met deze voorwaarden.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein

Privacy

 • Alle informatie die de fysiotherapeut verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling zal hij vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan anderen verstrekken tenzij hij daartoe volgens de wet verplicht is of dat hij daarvoor toestemming van de patiënt heeft gekregen.
 • De patiënt heeft recht op inzage in zijn elekronisch patiënten dossier

Behandeling

 • Bij het eerste consult van de patiënt wordt er om een identiteitsbewijs gevraagd voor ons  elektronisch patiënten dossier.
 • Na het doorlopen van de intake geeft de patiënt mondeling akkoord voor onderzoek en behandeling.
 • Is de patiënt jonger dan 18 jaar dan dienen de ouders/verzorgers toestemming te geven voor onderzoek en behandeling.
 • De fysiotherapeut zal met de patiënt een behandelingsovereenkomst aangaan en de behandeling naar beste kunnen en overeenkomstig de professionele richtlijnen uitvoeren.
 • Voor de hygiene vragen wij de patiënt vriendelijk om een handoek mee te nemen voor de behandeling.
 • De fysiotherapeut zet zich in voor een voorspoedig herstelproces en verwachten ook van de patiënt een actieve houding, dat de patiënt meewerkt aan het herstelproces.

 Bejegening

 • Bij onenigheid tussen de patiënt en de fysiotherapeut, vragen wij de patiënt om een e-mail bericht te sturen naar info@fysiodynamiczutphen.nl.
 • Informatie over de klachtenregeling kunt u vinden op www.fysionet.nl of in de folder verkrijgbaar bij de fysiotherapeut

 Betaling

 • Alle patiënten krijgen na behandeling de declaratie thuisgestuurd. Een uitzondering hierop zijn diegenen die verzekerd zijn bij een door ons gecontracteerde zorgverzekeraar en zich aanvullend verzekerd hebben. Ten gunste van die patiënten zal de declaratie rechtstreeks worden ingediend bij de zorgverzekeraar. Voor de overige zorgverzekeraars kan de patiënt in overleg met de fysiotherapeut een afspraak maken via welke weg wordt gedeclareerd. U bent te allen tijde er zelf voor verantwoordelijk dat de declaratie wordt voldaan, ongeacht hoe u verzekerd bent.
 • Wij adviseren de patiënt om voor de eerste afspraak, zijn ziektekostenverzekerings polis door te nemen voor wat betreft de vergoedingen voor fysiotherapie. Indien de patiënt niet of beperkt verzekerd is voor fysiotherapie is de patiënt zelf verantwoordelijk voor het betalen van de kosten van de behandelingen.
 • Alle behandelingen die buiten het pakket vallen, worden bij de patiënt in rekening gebracht. De rekening wordt per factuur naar de patiënt verstuurt. De patiënt dient de factuur binnen de vervaldatum te voldoen.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden afgezegd. Bij het niet op tijd afzeggen van een behandeling heeft de fysiotherapeut het recht het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.
 • Als er op maandag een afspraak staat en de patiënt deze annuleren wilt annuleren kan de patiënt in het weekend een e-mail sturen naar info@fysiodynamiczutphen.nl of de voicemail inspreken op telefoonummer 0613910920. Ook hier geldt tenminste 24 uur van tevoren.

Fysio Dynamic Zutphen

Bezoek adres:

Fysiotherapiepraktijk Meijer
Schoolplein 1
7231 GN Warnsveld

Bezoek adres Arnhem:

Middachtensingel 139
6825HK Arnhem

Aquamareyn
Prins Bernhardlaan 10a
7204 AM Zutphen

Telfoon:
0613910920
E-mail: info@fysiodynamiczutphen.nl

Openingstijden

 

Maandag
08.00-18.00
warnsveld
Dinsdag
08.00-20.30
zutphen
Woensdag
8.00-18.00
Anhem/Velp
Donderdag
08.00-18.00
zutphen
Vrijdag
08.00-18.00
Arnhem/Velp
Zaterdag
08.00-13.00
zutphen
Zondag
gesloten